Privaatsuspoliitika

Isikuandmete töötlemine

Veebipoe Leinalilled.ee isikuandmete vastutav töötleja on OÜ Aita Liiva lilled (registrikood 10573079), asukohaga Raua 25, Tallinn, 10124 tel: 6485209, e-post info@leinalilled.ee

OÜ Aita Liiva lilled edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le.

Milliseid isikuandmeid töödeldakse?

 1. Nimi, telefoni number ja e-posti aadress.
 2. Kauba kohaletoimetamise aadress
 3. Pangakonto number
 4. Kaupade ja teenuste maksumus ja maksetega seotud andmed
 5. Klienditoe andmed

Privaatsus

 1. leinalilled.ee e-pood on võtnud endale kohustuse kaitsta oma klientide ja e-poe kasutajate privaatsust
 2. Klientide andmeid kasutab leinalilled.ee e-pood vaid selleks, et tagada tellimuste kohaletoimetamine ning täita kliendi ees võetud kohustused e-poest ostu sooritamisel.
 3. Ostajaloo andmeid (ostu kuupäev, kaup, kogus, kliendi andmed) kasutatakse ostetud kaupade ja teenuste ülevaate koostamiseks ning kliendieelistuste analüüsimiseks.
 4. Veebipoe kasutaja IP aadressi või teisi võrguidentifikaatoreid töödeldakse veebipoe kui infoühiskonna teenuse osutamiseks ning veebikasutusstatistika tegemiseks.
 5. E-pood ei edasta kogutud isikuandmeid kolmandatele isikutele.
 6. E-pood rakendab kõiki ettevaatusabinõusid, sealhulgas nii administratiivseid kui tehnilisi, et kaitsta kliendi isikuandmeid. Juurdepääs andmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel.
 7. E-poest sooritatud tellimuste käigus kogutud isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot. Krüpteeritud andmesidekanal pankadega tagab ostu sooritaja isikuandmete ja pangarekvisiitide turvalisuse.

Turvalisus ja andmete ligipääs

 1. Isikuandmeid hoitakse zone.ee serverites, mis asuvad Euroopa Liidu liikmesriigi või Euroopa Liidu majanduspiirkonnaga liitunud riikide territooriumil. Andmeid võidakse edastada riikidesse, mille andmekaitse taset on Euroopa Komisjon hinnanud piisavaks ning USA ettevõtetele, kes on liitund andmekaitse kilbi (Privacy Shield) raamistikuga.
 2. Juurdepääs isikuandmetele on veebipoe töötajatel, kes saavad isikuandmetega tutvuda selleks, et lahendada veebipoe kasutamisega seonduvaid tehnilisi küsimusi ning osutada klienditoe teenust.
 3. Veebipood rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest.
 4. Isikuandmete edastamine veebipoe volitatud töötlejatele (nt transporditeenuse pakkuja ja andmemajutus) toimub veebipoe ja volitatud töötlejatega sõlmitud lepingute alusel. Volitatud töötlejaid on kohustatud tagama isikuandmete töötlemisel asjakohased kaitsemeetmed.

Andmete säilitamine

 1. Veebipoes sooritatud ostu andmed säilitatakse ostuajaloos 3 aastat.
 2. Raamatupidamise jaoks vajalikud isikuandmed säilitatakse 7 aastat.

* E-pood jätab endale õiguse tellimusest loobuda, tagastades tellijale kogu makstud summa.

 

Aita Liiva lilled OÜ
Leinalilled.ee
info@leinalilled.ee
Tel: 648 52 09
www.leinalilled.ee